PPC kampaně

Nabízíme Vám naše odborné služby pro efektivní nastavení jedné z nejúspěšnějších internetových reklam současnosti. Zkratka PPC vychází z anglického „pay-per-click“, aneb platba za kliknutí. PPC reklamu Vám nastavíme na obou nejvýznamnějších vyhledávačích českého internetu (Seznam a Google).

Výhody PPC

Proč PPC u nás?

  1. Noví návštěvníci  = Vaše cílová skupina se zájmem objednávat
  2. Fixní částka za založení a správu kampaní.
  3. Odborné konzultace s klientem.
  4. Reporty o kampani a návratnosti investice do reklamy
  5. Reflektujeme nové trendy v PPC do naší práce.
  6. Kampaně spravujeme v SKLIK a Adwords.

Spolupracujte s námi

PPC reklamy můžeme cílit dvěma způsoby.  Základním způsobem je cílení dle zadaných klíčových slov v tak zvané vyhledávací síti. Tyto slova určujeme za účelem maximální relevantnosti k podnikání klienta.  Potencionální zákazník zadá svůj vyhledávací dotaz do full textového vyhledávání na Seznamu nebo Googlu a pokud tento dotaz obsahuje námi nastavená klíčová slova, zobrazí se inzerát propagující nabídku klienta. Tento druh reklamy je vysoce úspěšný, jelikož se klientovy inzeráty zobrazují až po vzniku poptávky prostřednictvím vyhledávacího dotazu.

Dalším způsobem cílení je využití obsahových a partnerských webů výše zmíněných vyhledávačů. Tomuto druhu cílení se říká obsahová,  nebo-li kontextová reklama.  První možností je výběr přímo webové URL adresy, na které chceme, aby se naše inzeráty zobrazovaly. Toto cílení je velice úspěšné, pokud chce klient cílit svou reklamu dle zájmů zákazníků.Druhou možností je vypsání několika klíčových slov, na jejichž základě se bude náš inzerát objevovat tam, kde se námi zadaná slova budou vyskytovat. Jedná se o články, komentáře, diskuze, popisky a podobné kontextové útvary korespondující s klíčovými slovy.

info@idealniweb.cz
+420 736 131 425